Taastrøm Ledelse og Procesudvikling

Skræddersyede løsninger til virksomheder, som arbejder målrettet med at optimere arbejdsprocesser, kvalitet og ansvarlighed på alle niveauer. Hjælp til at blive ISO 9001 Certificeret.

Tilbyder klippekort.

Logo Taastrøm Ledelse og Procesudvikling

Jeg har siden 1998 leveret skræddersyede løsninger til virksomheder som arbejder målrettet med at optimere arbejdsprocesser, kvalitet og ansvarlighed på alle niveauer.

For dig, der ønsker at blive ISO 9001-certificeret – eller vedligeholde din certificering!

Min styrke ligger i at sikre gode overleveringer mellem de etablerede afdelinger via gode processer og procedurer – og en kommunikation og et samarbejde, der understøtter det.

ISO 9001 Certificeringen giver dig større sikkerhed for ensartet kvalitet. Større tillid og troværdighed hos dine kunder og et stærkt omdømme i markedet.

For dig, der har et ønske om at opnå en højere kvalitet og effektivitet alle steder i virksomheden

Her stilles skarpt på arbejdet med processer/procedurer og samarbejde, kommunikation, motivation, ansvarlighed etc. – en ”all-round” ekstern medarbejder der tager sig QHSE *) på tværs af virksomheden & HR.

Du får adgang til al den viden og erfaring jeg gennem 20 år har opsamlet ift. hvad der skal til for at en organisation / virksomhed fungerer optimalt - Og jeg tager gerne min plads på holdet, når det skal føres ud i livet.

De seneste år har jeg udvidet scopet med fokus på Kvalitetsledelse og er i dag IRCA certificeret Auditor i Kvalitetsledelse ISO 9001.

*) Q = kvalitet, H = Health, S = safety, E = Environment, HR = Human ressources.

Tilbyder klippekort

Første 20 timer om måneden = 750.-/timen. Efterfølgende 20 timer om måneden = 600.-/timen. Derefter 500.-/timen

Henrik Taastrøm